Zpracování osobních údajů

Tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti VISION CSC s.r.o., Breitcetlova 879/7, 198 00 Praha 14, IČ: 24242471, DIČ: CZ24242471 (dále jen „Správce“), a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

vůj souhlas poskytujete pro účely zasílání marketingových a obchodních sdělení Správce elektronickou poštou či telefonicky.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů je totožný s rozsahem údajů obsažených v kontaktním formuláři – jméno, e-mail nebo telefon, případně další osobní údaje, které nám sdělíte.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v písemné podobě doručením na adresu společnosti VISION CSC s.r.o. nebo elektronicky na info@bodylines.cz.

Správce bude s Vašimi osobními údaji nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami zpracování osobních údajů.